Disclaimer

Kinderergotherapie OKE is eigenaar van dit internetadres en heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De correctheid van de informatie kan echter nimmer gegarandeerd worden. De gebruiker moet zich bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Kinderergotherapie OKE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Kinderergotherapie OKE. Kinderergotherapie OKE geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen teksten te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend. Er geldt nadrukkelijk uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Tevens geldt nadrukkelijk de uitsluiting van het door Kinderergotherapie OKE ongeautoriseerd gebruik van (delen van) afbeeldingen of vergelijkbare documenten die te vinden zijn op deze website.

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |