Kinderergotherapie

Soms ontwikkelt een kind zich niet zo vanzelfsprekend. Door een ziekte, handicap of vertraging in de ontwikkeling kunnen er problemen zijn bij de uitvoering van dagelijkse handelingen. Deze kinderen kunnen niet altijd doen wat ze graag willen of wat er van ze wordt verwacht.

Wat is kinderergotherapie?
Praktijk voor kinderergotherapie Oké richt zich op het dagelijkse handelen van kinderen. Kinderergotherapie wordt ingezet als activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet lukken. Je kunt hierbij denken aan schrijven, aankleden, spelen, eten, concentreren en sporten. Ook wordt kinderergotherapie ingezet bij problemen met zitten en verplaatsen. Een kinderergotherapeut kijkt naar hoe kinderen zo goed mogelijk met alle activiteiten mee kunnen doen die belangrijk zijn. De ergotherapeut gaat bijvoorbeeld samen met kinderen veel oefenen door te spelen. Elk kind komt met een andere vraag en vindt andere dingen belangrijk om te leren. Samen met het kind, de ouders en de leerkrachten wordt gekeken hoe het kind de activiteiten zo normaal mogelijk kan oppakken in zijn eigen omgeving.

Sensorische Informatieverwerking (SI)
Sensorische Informatieverwerking (SI, ook wel Sensorige Integratie genoemd) is het proces van opnemen en verwerken van zintuiglijke informatie vanuit je lichaam en de wereld om je heen. Als kind moet je leren om zintuiglijke prikkels te organiseren zodat je dingen kunt waarnemen, kunt leren en je gedrag hierop aanpassen. Als dit proces niet goed verloopt, kan zich dat onder andere uiten in leer-, lees-, schrijf- en/ of gedragsproblemen. Er zijn veel kinderen die problemen hebben in de verwerking van de SI. Vaak wordt hun gedrag wel als “anders” herkend, maar wordt hun gedrag niet begrepen. Het gedrag van deze kinderen wordt vaak als negatief ervaren, terwijl ze er meestal niks aan kunnen doen. Kenmerken van kinderen met problemen in de SI zijn onder andere: onhandig of houterig bewegen; ontwijken van activiteiten; ongeorganiseerd zijn; bewegingsonrust hebben; veel vallen of stoten en ongeconcentreerd zijn.

Tijdens de SI-therapie wordt spelenderwijs geprobeerd om verandering te brengen in de manier waarop de hersenen de informatie verwerken. Speciaal voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers is een workshop samengesteld met 'Sensorische Informatieverwerking' als thema.

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |