Klachtenregeling

Praktijk voor kinderergotherapie Oké is aangesloten bij Ergotherapie Nederland. De klachtenregeling is conform de bij deze vereniging geldende regels. Onderstaande tekst is afkomstig van http://www.ergotherapie.nl/

Klachtencommissies
Wanneer u onder behandeling bent bij een ergotherapeut, behoort de ergotherapeut alle hulp aan te bieden die u nodig heeft. De meeste cliënten zijn tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Maar mocht u onverhoopt ontevreden zijn met uw ergotherapeut dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw therapeut. Misschien komt u er samen al uit als duidelijk wordt waarover uw ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is er een aparte afspraak voor te maken zodat de ergotherapeut voldoende tijd kan uittrekken en u samen met de therapeut kan zoeken naar een bevredigende oplossing. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland of de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Zorgbelang Nederland
Als u het moeilijk vindt de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland. Deze organisatie geeft informatie over uw rechten als cliënt.
Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Een medewerker kan u ook bijstaan bij een gesprek hebben met de betreffende ergotherapeut of u helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie. Kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Hebt u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici.

Klacht indienen
U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. Bij de secretaris van de Klachtencommissie kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. De secretaris begeleidt de hele afhandeling van de klacht.
De Klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De wet sluit uitspraken over aansprakelijkheid uit. Uitspraken over schadevergoedingen zijn causaliteitsproblemen die in een ander juridisch traject thuishoren. Het staat de klager overigens vrij om met de uitspraak van de Klachtencommissie naar de rechter te gaan, die uiteraard zijn eigen afwegingen zal maken.

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |