Kwaliteit en registratie

Praktijk voor kinderergotherapie Oké waarborgt de kwaliteit binnen de patiëntenzorg, het therapeutisch handelen en praktijkvoering door het lidmaatschap van de beroepsorganisatie Ergotherapie Nederland, registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici, lidmaatschap van het Kwaliteitsnetwerk KinderErgoTherapiePraktijken (KETP), specifieke nascholing (aanvullend op de basisopleiding), actuele kennis van de kinderergotherapie en het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere disciplines rondom kind en ouders.

Beroepsorganisatie Ergotherapie Nederland
Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsorganisatie voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft.

Externe link : www.ergotherapie.nl

Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder ergotherapeut(e). Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of voldaan wordt aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd of de ergotherapeut(e) beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde ergotherapeut(e) zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Externe link : www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Kwaliteitsnetwerk Kinderergotherapiepraktijken Nederland
Kwaliteitsnetwerk Kinderergotherapiepraktijken (KETP) streeft naar een landelijk dekkend netwerk. Praktijk voor kinderergotherapie Oké biedt kinderergotherapie aan conform het hoge kwaliteitsniveau van KETP.

Externe link : www.ketp.nl

Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking
De website van NSSI is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen, voor oudere kinderen, of volwassenen die zichzelf herkennen in de S.I.-problematiek, maar ook voor artsen, therapeuten en leerkrachten.

Externe link : www.nssi.nl

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |