Werkwijze

Wanneer u kinderergotherapie door uw zorgverzekeraar gefinancierd wilt hebben is een verwijsformulier altijd noodzakelijk. Dit kan door uw huisarts of specialist ingevuld worden. Na aanmelding van uw kind zal er overleg plaatsvinden waarbij de gang van zaken zal worden toegelicht. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt belangrijke informatie omtrent uw kind besproken. Ook wordt op een rij gezet welke beperkingen de ouders en het kind tegenkomen.

Aan de hand van informatie vanuit de intake worden observaties en testen gepland en uitgevoerd. Het doel hiervan is om de mogelijke oorzaken van het probleem te zoeken. De verslaglegging daarvan kan met de ouders (en leerkracht) besproken worden. Vervolgens spreken we af waar de aandacht naar uit zal gaan tijdens de therapie. De afspraken voor de intake, de onderzoeken en de behandelingen kunnen zowel op school, in de thuissituatie als in de praktijkruimte plaatsvinden. De locatiekeuze wordt in overleg gemaakt en is afhankelijk van de vraagstelling en uw voorkeur. Bij de behandelingen worden ouders zoveel mogelijk betrokken! Ook wordt er een actieve houding verwacht indien er thuis geoefend moet worden. Na afloop van de behandelingen vindt een evaluatie plaats.

Soms is behandeling niet nodig en kan volstaan worden met adviezen. Dit kan over praktische handelingen gaan (verzorgen of omgang kind) of om bijvoorbeeld aanvragen van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld meubilair of notebooks.

Voor een eerste kennismaking met ergotherapie hebben wij een overzicht met veelgestelde vragen samengesteld. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |