Screening op school

Het is mogelijk een screening van het handelen te laten doen in de klas. Hierbij wordt er gericht geobserveerd in een vertrouwde omgeving van het kind. De problemen die de ouders, leerkrachten of de leerling zelf aangeven, kunnen geobserveerd worden. Er wordt niet alleen gekeken naar de oorsprong van problemen, maar ook naar de positieve kanten van de leerling en de omgevingsfactoren. Op die manier kan er een plan van aanpak komen die past bij de leerling en bij zijn of haar omgeving.

Een screening is oké bij:

De School AMPS

De School AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) is ontwikkeld voor ergotherapeuten om een leerling in de schoolse omgeving te observeren. De Schoolamps meet welke vaardigheden op motorisch gebied en op procesmatig gebied het handelen op school negatief beïnvloeden en/of welke vaardigheden juist sterk zijn in het kunnen functioneren op school. Met de test kan bepaald worden hoe een kind schoolse vaardigheden uitvoert in vergelijking met leeftijdsgenoten (3- tot 12-jarigen).

Het verwerven van kennis is de primaire verantwoordelijkheid van de docent. Het aandachtsgebied van de ergotherapeut is gericht op die taken, condities of omstandigheden die het functioneren van de leerling verhinderen of belemmeren. De inzet van een ergotherapeut dient een meerwaarde te hebben voor de schoolse situatie, het kind blijft in de klassensituatie en wordt niet uit het lokaal gehaald. Na afname is het mogelijk dat de ergotherapeut de leerkracht gericht advies geeft over de manier waarop de leerling de schoolse vaardigheden makkelijker kan uitvoeren.

Leerkracht, intern begeleider of schoolleider? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |