Vergoeding en verwijzing

Verwijzing
Een verwijzing van een huisarts of specialist is altijd noodzakelijk wanneer de financiering via de zorgverzekeraar loopt.

Vergoeding (kinder)ergotherapie
Kinderergotherapie kan vergoed worden...

  • vanuit de basisverzekering.
    Er worden 10 uren kinderergotherapie vergoed per kalenderjaar. Sommige verzekeraars hebben extra uren ergotherapie opgenomen in de aanvullende verzekering. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekeraar of nagaan in de polis. Voor een consultatie buiten de praktijk wordt een locatietoeslag gerekend. Deze toeslag valt binnen de vergoeding van de basisverzekering.

  • vanuit lumpsumgelden.
    Lumpsumgelden zijn gelden die scholen ter beschikking hebben. U kunt dit op de school van uw kind navragen.

  • vanuit een "rugzak".
    Zorgleerlingen met een indicatie hebben recht op een "rugzak", dit is een regeling voor leerlinggebonden financiering, die door het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is ingesteld.

Bij particuliere bekostiging betalen de ouders/verzorgers de kosten zelf. Het Persoons Gebonden Budget (PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt) kan ingezet worden om begeleiding in te kopen.

Alleen duidelijkheid is Oke!
Wij willen geen vervelende verrassingen achteraf en proberen daarom zo duidelijk mogelijk te zijn naar onze klanten en patiënten. Wij hebben mede daarom een overzicht met veelgestelde vragen samengesteld. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Verwijsformulier Ergotherapie
Veelgestelde vragen
© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |