Wat gaan we doen?

Praktijk voor kinderergotherapie Oké richt zich op het dagelijkse handelen van kinderen. Kinderergotherapie wordt ingezet als activiteiten, die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet lukken. Een kinderergotherapeut kijkt naar hoe kinderen zo goed mogelijk met alle activiteiten mee kunnen doen die belangrijk zijn. De therapeut gaat bijvoorbeeld samen met het kind veel oefenen door te spelen. Elk kind komt met een andere vraag en vindt andere dingen belangrijk om te leren. Samen met het kind, de ouders en de leerkrachten wordt gekeken hoe het kind de activiteiten zo normaal mogelijk kan oppakken in zijn eigen omgeving.

Kinderen die bij de ergotherapeut komen hebben bijvoorbeeld moeite met:

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |