Hoe het met Daan en Lisa ging ...

Daan, 8 jaren oud, was volgens zijn moeder en leerkracht onhandig, chaotisch en kon zich moeilijk concentreren. Tijdens de observatie werd duidelijk dat hij problemen had met de planning en coördinatie en met de regulatie van alertheid. Samen met Marlies, zijn moeder en zijn leerkracht werd een plan opgesteld om er voor te zorgen dat Daan zelf structuur aan kan brengen in het uitvoeren van activiteiten. Een onderdeel van het plan was om zelf te leren zijn "motor" (lichaam) in een juiste versnelling te zetten. Het was bij Daan belangrijk dat hij tijdens de therapie, op school en thuis hetzelfde plan aanhield. Hierdoor wist hij welke stappen hij moest nemen om een activiteit uit te kunnen voeren. De structuur en de duidelijkheid over wat hij zelf aan zijn lichamelijke onrust kon doen hebben hem veel rust gegeven.

Lisa, 5 jaren oud, kwam (mede via haar juf) bij Marlies met de vraag of er gewerkt kon worden aan haar fijne motoriek. Knutselen en kleuren vond Lisa moeilijk en daardoor niet meer leuk. Ook de voorbereidende schrijfoefeningen wilden maar niet lukken in groep 2. Marlies bracht allereerst in kaart hoe het kwam dat sommige schoolse vaardigheden niet lukten. Tijdens de observaties was al snel duidelijk dat bepaalde voorwaarden van de fijne motoriek nog niet voldoende ontwikkeld waren. Door tijdens de therapie (en thuis) gerichte oefeningen en spelletjes te doen, ontwikkelde Lisa haar fijne motoriek. Door de opbouw van de spelletjes en de positieve resultaten groeide het zelfvertrouwen van Lisa en kreeg ze plezier in schrijven en knutselen.

Weet jij al wat jij wilt leren of waar je beter in wilt worden? We gaan samen met jou, je ouders en je leerkracht een plan maken!

© 2018 Praktijk voor Kinderergotherapie OKE - Alle rechten voorbehouden.
|   Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |